Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{zabovsky-2011-171,
    author={Zábovský, Michal; Grondžák, Karol; Kršák, Emil; Matiaško, Karol},
    title={Špecifiká uloženia a spracovania dát pre centrum translačnej medicíny},
    journal={ Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - Martin: Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - ISBN 978-80-89544-09-7. - S. 9-12. [Spoluautori}, 
	ISBN = {9788089544097},    
    year = {2011},
    pages = {9-12}
}