Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1994-173,
    author={Šotek, Karel},
    title={Pevný grafikon vlakové tvorby a uplatnění výpočetní techniky při jeho tvorbě},
    journal={ Doprava a region. - 1994. - S. 154-158.:},    
    year = {1994},
    pages = {154-158}
}