Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{klima-1994-174,
    author={Klima, Valent; Kavička, Antonín; Sadloň, Ľubomír},
    title={K problematike objektového návrhu simulačných modelov},
    journal={ XVI. podzimní moravskoslezské mezinárodní kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů. - Ostrava: FEI VŠB, 1994. - S. 5-10.},    
    year = {1994},
    pages = {5-10}
}