Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2010-175,
    author={Kršák, Emil; Milučký, Daniel; Orenič, Róbert},
    title={Hybridná čipová karta na báze čipu Desfire EV1 na Žilinskej univerzite},
    journal={ UNINFOS 2010 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou }, 
	ISBN = {9788080824129},    
    year = {2010},
    pages = {23-24}
}