Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{klima-2003-176,
    author={Klima, Valent; Kavička, Antonín; Cenek, Petr; Sadloň, Ľubomír; Adamko, Norbert; Zaťko, Miloš},
    title={Simulation tool for transport nodes design and economisation},
    journal={ Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 3 (2003), s. 73-75. [Spoluautori: Kavička, Antonín ; Cenek, Petr ; Sadloň, Ľubomír ; Adamko, Norbert ; Zaťko, Miloš ]},    
    year = {2003},
    pages = {73-75}
}