Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2010-178,
    author={Kršák, Emil; Chochlík, Matúš; Janech, Ján; , ; Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav; Valentíková, Eva},
    title={Praktické využitie elektronického podpisu na pôde univerzity},
    journal={ Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry : medzinárodná konferencia },    
    year = {2010},
    pages = {-}
}