Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1994-179,
    author={Šotek, Karel},
    title={Simulačné modely na dopravných sieťach - výsledky a možnosti},
    journal={ FEI ´25 Conference on Electronic Computers and Informatics. - 1994. - S. 233-236.:},    
    year = {1994},
    pages = {233-236}
}