Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2003-18,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján; Tavač, Viliam},
    title={New real environment simulation models on railway network},
    journal={ Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 49-54. [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Ružbarský, Ján ; Tavač, Viliam ]},    
    year = {2003},
    pages = {49-54}
}