Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1994-180,
    author={Šotek, Karel},
    title={Simulace a její využití při řízení dopravních procesů},
    journal={ MOSIS '94. - Ostrava: DT, 1994. - S. 153-155.},    
    year = {1994},
    pages = {153-155}
}