Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2008-181,
    author={Šotek, Karel; Kršák, Emil},
    title={Electronic traffic documentation and traffic control on track},
    journal={ ASIS 2008 = Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXXst International Autumn Colloquium }, 
	ISBN = {9788086840420},    
    year = {2008},
    pages = {79-83}
}