Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1996-182,
    author={Šotek, Karel},
    title={Uplatnění simulačních experimentů v řídicích procesech železniční doprav},
    journal={ Doprava - předmět vědeckého zkoumání. Kolokvium. Sborník příspěvků. - Praha: ČVUT Dopravní fakulta, 1996. - S. 134-140.},    
    year = {1996},
    pages = {134-140}
}