Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{ruzbarsky-2005-183,
    author={Ružbarský, Ján},
    title={Praktické využitie projektu MERITS v dopravných systémoch},
    journal={ Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice },    
    year = {2005},
    pages = {243-248}
}