Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrnciar--184,
		author = {Hrnčiar, Miroslav; Klimo, Martin},
		year = {},
		title = {Návrh metodiky posudzovania kvality komunikačnej obsluhy územia},
		publisher = {},
		address = {}
		}