Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{gabor--186,
		author = {Gábor, Miroslav},
		year = {},
		title = {Tok a modifikácia dát pri tvorbe cestovných poriadkov a ďalších pomôcok GVD},
		publisher = {},
		address = {}
		}