Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2008-187,
    author={Hrkút, Patrik; Kršák, Emil},
    title={Operatívne riadenie a navigácia zásahových vozidiel hasičského zboru pomocou informačného systému s distribuovanou architektúrou},
    journal={ GIS Ostrava 2008 [elektronický zdroj] : sborník sympozia }, 
	ISBN = {9788025413401},    
    year = {2008},
    pages = {52-53}
}