Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2005-188,
    author={Kršák, Emil},
    title={Systém pre prenos dát medzi palubnou jednotkou vozidla a sledovacím centrom},
    journal={ Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice },    
    year = {2005},
    pages = {149-154}
}