Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2005-189,
    author={Hrkút, Patrik},
    title={Softvérová podpora pri tvorbe elektronických listov grafikonov vlakovej dopravy},
    journal={ Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice },    
    year = {2005},
    pages = {110-114}
}