Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2002-19,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam},
    title={Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti},
    journal={ SYSTE 02 : proceedings of the 1st workshop "SYSTem Engineering". - Plzeň}, 
	ISBN = {8086596060},    
    year = {2002},
    pages = {213-218}
}