Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{sadloň-2009-191,
    author={Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav; Hrkút, Patrik; Janech, Ján},
    title={Využitie elektronického podpisu na vysokých školách},
    journal={ Informatika XXII/2009 [elektronický zdroj] : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference }, 
	ISBN = {9788073021528},    
    year = {2009},
    pages = {94-95}
}