Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1995-194,
    author={Šotek, Karel},
    title={Simulační modely na dopravní síti - praktické aplikac},
    journal={ 1. vědecká konference o dopravě s mezinárodní účastí. Díl 2. - Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, 1995. - S. 195-198.},    
    year = {1995},
    pages = {195-198}
}