Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2005-195,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Meranie spokojnosti zainteresovaných strán},
    journal={ Zborník prednášok k XII. medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality : kvalita - záruka trvalo udržateľného rozvoja }, 
	ISBN = {8085348683},    
    year = {2005},
    pages = {51-54}
}