Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{lieskovsky-2010-196,
    author={Lieskovský, Anton; , ; Janech, Ján},
    title={Comparison of data distribution in VANET urban environment},
    journal={ Digital technologies 2010 [elektronický zdroj] : 7th international workshop on digital technologies, circuits, systems and signal processing }, 
	ISBN = {9788055403045},    
    year = {2010},
    pages = {61-62}
}