Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-1996-197,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Nové správne usporiadanie Slovenskej republiky a dostupnosť správnych centie},
    journal={ Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 4, č. 4 (1996), s. 1-3. Poznámka: REC},    
    year = {1996},
    pages = {1-3}
}