Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2004-198,
    author={Kršák, Emil; Hrkút, Patrik; Matiaško, Karol},
    title={Informačno-komunikačný systém pre inteligentný dopravný systém},
    journal={ Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 20-25.:},    
    year = {2004},
    pages = {20-25}
}