Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{gabor-2010-199,
    author={Gábor, Miroslav},
    title={Proposal for the size of the fleet to provide winter road maintenance},
    journal={ Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 46-49.},    
    year = {2010},
    pages = {46-49}
}