Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2010-20,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil},
    title={Nové trendy v IS ZONA v prostředí železnice na Slovensku},
    journal={ Doprava : ekonomicko - technická revue. - ISSN 0012-5520. - Roč. 52, č. 6 (2010), s. 5-9.},    
    year = {2010},
    pages = {5-9}
}