Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-1998-200,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Quality management in transport and communications},
    journal={ Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 5th section, Quality and efficiency of transport, postal and telecommunications services. - Žilina}, 
	ISBN = {8071005207},    
    year = {1998},
    pages = {77-80}
}