Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2001-202,
    author={Kršák, Emil},
    title={Elektronický popis},
    journal={ Systémová integrácia 2001 : zborník prednášok na medzinárodnú konferenciu. - [Žilina]},    
    year = {2001},
    pages = {59-63}
}