Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{cimrak-2012-204,
    author={Cimrák, Ivan; Melicher, Valdemar},
    title={Mixed Tikhonov regularization in Banach spaces based on domain decomposition},
    journal={ Applied Mathematics and Computation. - ISSN 0096-3003. - Vol. 218, iss. 23 (2012), s. 11583-11596. - Spôsob prístupu: http},    
    year = {2012},
    pages = {11583-11596}
}