Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1999-205,
    author={Šotek, Karel},
    title={Projekty IS úrovně základního řízení dopravního provozu na ČD},
    journal={ Manažment v železničnej doprave '99 : odborný seminár s medzinárodnou účasťou. - Žilina}, 
	ISBN = {8071006394},    
    year = {1999},
    pages = {108-114}
}