Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrkut--206,
		author = {Hrkút, Patrik},
		year = {},
		title = {Architektúra inteligentných dopravných systémov s podporou sémanticky definovaných dát},
		publisher = {},
		address = {}
		}