Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{janosikova--207,
		author = {Jánošíková, Ľudmila; Sadloň, Ľubomír; Cenek, Juraj},
		year = {},
		title = {Model of intelligent transportation infrastructure},
		publisher = {},
		address = {}
		}