Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{gabor-1998-208,
    author={Gábor, Miroslav; Ružbarský, Ján},
    title={Uplatnenie Desktop Publishingu pri tvorbe knižného cestovného poriadku},
    journal={ Žel '98 : železnice na prelome tretieho tisícročia.. - Žilina}, 
	ISBN = {8071350524},    
    year = {1998},
    pages = {72-77}
}