Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2008-209,
    author={Hrkút, Patrik; Kardoš, Martin},
    title={Metódy na tvorbu ontológií},
    journal={ Objekty 2008 : 13. ročník konferencie, Žilina, 20.-21. novembra, 2008 }, 
	ISBN = {9788080709273},    
    year = {2008},
    pages = {171-177}
}