Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachrata-2007-21,
    author={Bachratá, Katarína; Uramová, Jana; Bachratý, Hynek},
    title={Pravdepodobnosť a štatistika môže byť obľúbený predmet pre žiakov aj učiteľov},
    journal={ PYTAGORAS 2007 : letná škola z teórie vyučovania matematiky }, 
	ISBN = {9788089370009},    
    year = {2007},
    pages = {64-70}
}