Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2002-210,
    author={Hrnčiar, Miroslav; Mikušová, Miroslava},
    title={Benchmarking v organizáciách mestskej hromadnej dopravy},
    journal={ Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - ISSN 1335-9231. - Roč. 10, č. 3 (2002), s. 22-26. Poznámka},    
    year = {2002},
    pages = {22-26}
}