Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1996-211,
    author={Šotek, Karel; Kršák, Emil},
    title={Systémové zabezpečenie projektov SENA-JŘ-VT a ZONA-CP-V},
    journal={ ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 195-199.},    
    year = {1996},
    pages = {195-199}
}