Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2003-212,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Priemet požiadaviek zákazníka do procesov poštových služieb},
    journal={ POSTPOINT 2003 : medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít, Žilina 24.-26. September 2003 }, 
	ISBN = {8080701253},    
    year = {2003},
    pages = {65-70}
}