Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{krsak-2000-215,
		author = {Kršák, Emil; Martincová, Penka},
		year = {2000},
		title = {Digital signature implementation in educational institutions},
		publisher = {},
		address = {}
		}