Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2007-217,
    author={Hrnčiar, Miroslav; Matis, Peter},
    title={Geomarketing v podmienkach poštových služieb},
    journal={ POSTPOINT 2007 : VII. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít }, 
	ISBN = {9788080707293},    
    year = {2007},
    pages = {117-122}
}