Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2010-218,
    author={Hrnčiar, Miroslav; , },
    title={Zvlášnosti poštových služieb a ich dopady na manažérstvo kvality},
    journal={ IPoCC = International Postal and e-Communications Conference : "Postavení poštovních služeb v moderní komunikační společnosti" }, 
	ISBN = {9788086530680},    
    year = {2010},
    pages = {119-124}
}