Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2007-22,
    author={Bachratý, Hynek},
    title={Matematika a politika (Čistá matematika v nečistej oblasti)},
    journal={ PYTAGORAS 2007 : letná škola z teórie vyučovania matematiky }, 
	ISBN = {9788089370009},    
    year = {2007},
    pages = {50-63}
}