Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2011-220,
    author={Kršák, Emil; Toth, Štefan},
    title={Traffic sign recognition and localization for databases of traffic signs},
    journal={ Acta Electrotechnica et Informatica. - ISSN 1335-8243. - Vol. 11, No. 4 (2011), s. 31-35.:},    
    year = {2011},
    pages = {31-35}
}