Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2004-222,
    author={Kršák, Emil},
    title={Komunikačný systém pre IDS},
    journal={ Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" }, 
	ISBN = {8080702551},    
    year = {2004},
    pages = {154-160}
}