Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2004-223,
    author={Hrkút, Patrik},
    title={Distribuovaný zber dát pre inteligentný dopravný systém},
    journal={ Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" }, 
	ISBN = {8080702551},    
    year = {2004},
    pages = {190-194}
}