Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{gabor-1997-225,
    author={Gábor, Miroslav},
    title={Uplatnenie Desktop Publishing-u pri tvorbe cestovného poriadku},
    journal={ ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina}, 
	ISBN = {8071350508},    
    year = {1997},
    pages = {191-196}
}