Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1996-226,
    author={Šotek, Karel},
    title={Využití simulačních experimentů při racionalizaci technologických procesů v doprav},
    journal={ ASS 1996. Advenced Simulation of Systems. 18th International Workshop. Proceedings. - Ostrava: MARQ, 1996. - ISBN 80-85988-10-0. - S. 203-206.}, 
	ISBN = {8085988100},    
    year = {1996},
    pages = {203-206}
}