Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2011-228,
    author={Janech, Ján; , },
    title={Distributed database systems in the dynamic networks environment},
    journal={ Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 13, No. 4 (2011), s. 72-77.},    
    year = {2011},
    pages = {72-77}
}