Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2002-229,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Možnosti samohodnotenia organizácie z pohľadu kvality},
    journal={ Produktivita. - ISSN 1335-5961. - Roč. 3, č. 3 (2002), s. 12-13.:},    
    year = {2002},
    pages = {12-13}
}