Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2007-23,
    author={Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam},
    title={GTN - informačný systém pre podporu riadenia medzinárodných koridorových tratí},
    journal={ 3. Fórum koľajovej dopravy = 3rd Forum of rail transport : zborník prednášok },    
    year = {2007},
    pages = {121-128}
}